• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Tisk PDF

Pracovní společnost nástavkových včelařů

Sdružení PSNV bylo založeno v roce 2000. PSNV se stalo součástí evropského společenství nástavkových včelařů. U jeho zrodu stáli propagátoři nástavkového včelaření, kteří takto včelaří a včelaření v nástavkových úlech, především pak úlech typu Langstroth, dále propagují. Pracovní společnost nástavkových včelařů se ihned po svém vzniku začala angažovat v propagaci včelaření, pravidelně pořádá odborné přednášky, letní školy, zájezdy a spoustu dalších aktivit. Z počátku malé uskupení včelařů se poměrně rozrostlo a dnes působí souběžně s ČSV. PSNV také vydává svůj vlastní časopis - Moderní včelař, který vychází každé dva měsíce. Členem se může stát každý včelař, který se zajímá o moderní technologie, a včelaří v nástavkových úlech tylu Langstroth.

PSNV přináší řadu zajímavých a inovativních novinek, součástí sdružení jsou projekty jako: Varroa monitoring systém, Letní školu nástavkového včelaření, Program pro podporu prodeje medu přímo od včelařů, Časopis Moderní včelař a v neposlední řadě také spravuje řadu webových portálů o včelaření, včelařské fórum a další užitečné odkazy.