/header.png

Dezinfekce

Pro včelaře je velmi důležité mít zdravé včelstvo a pro zdravé včelstvo je zase důležité mít čistý úl. Proto by každý včelař pro svou práci měl znát alespoň základní dezinfekční postupy, které níže zmíníme.

Dezinfikovat můžeme prakticky vše. Základem by měla být dezinfekce nástrojů, ty se doporučují dezinfikovat, alespoň částečně, po každém použití. Dále můžeme mluvit o dezinfekci medných a cukerných zásob v úlu, o dezinfekci vlastních úlů, rámků a také plástů. Než si je popíšeme, poznamenáme, že dezinfekce je určená jak pro čištění úlů zasažených nejrůznějšími nemocemi, tak pro prevenci nejrůznějších onemocnění.

Dezinfekce cukerných nebo medných zásob

Jestliže potřebujete dezinfikovat medové či cukerné zásoby včelstva, k vytočeným zásobám přidejte postupně jednu čtvrtinu objemu vody (tedy na litr zásob ¼ vody) a vaříte 15 minut.

Dezinfekce úlů a rámků

Základem úspěšné dezinfekce je mít dobře přístupný úl. Je jasné, že pokud se nemůžete dostat s dezinfekčními prostředky do některých částí úlů, dezinfekci zde nemůžete úspěšně provést. Proto doporučujeme úly nástavkové, které vám poskytnou plný a pohodlný přístup.

Teď k samotné dezinfekci: úl dezinfikujeme vždy před osazením, i když je třeba nově zakoupený. Jistota je jistota. Jestliže nepozorujete na včelstvu žádné příznaky nemocí, stačí, pokud úly budete preventivně dezinfikovat jednou za tři roky. Pokud se vyskytne nějaká nemoc, po poradě s ČSV přistoupíme k dezinfekci úlu, ze kterého nejdříve přestěhujeme včelstvo.

Před vlastní dezinfekcí důkladně oškrábeme stěny, dno i strop úlu a oškrábanou hmotu spálíme. Poté přistoupíme k dezinfekci ohněm. Ohněm ožehneme úl zevnitř i z venku hezky „do hněda“. Ovšem dejte si pozor, abyste úl nezapálily. Pouze žíhejte. Pro úplnou jistotu je vhodné tuto dezinfekci kombinovat s postupy používající chemické látky, jako jsou například louhy.

Rámky dezinfikujeme stejně, jako úly. Kromě toho je možné je preventivně dezinfikovat patnácti minutovým vyvářením v čisté vroucí vodě.

Dezinfekce úlů a rámků chemickou cestou

K dezinfekci úlů a rámků pomocí chemikálií můžeme použít louh, roztok sody, kyselinu siřičitou, síru či formaldehyd. Při dezinfekci pomocí chemikálií pomatujte na bezpečnost práce. Ventilovaný prostor, gumové rukavice, obuv a zástěra a plná ochrana očí je samozřejmostí!

Pro preventivní dezinfekci úlů a rámků louhem použijeme 2% roztok louhu sodného nebo draselného. Pro ohniskovou dezinfekci (dezinfekci zasaženého úlu/rámku) se používá roztok 5%. Tyto roztoky získáme přidáním dvaceti (výsledkem bude 2% roztok) až padesáti (5%) gramů do jednoho litru vody. Dezinfekci dvakrát opakujeme. Dezinfekci provádíme čerstvě připraveným horkým roztokem – teplota a čerstvost roztoku umocňuje účinek. Po procesu dezinfekce necháme úl oschnout, interiér můžeme natřít stříbřenkou, exteriér fermežovou barvou.

Pokud nechcete manipulovat s louhy, můžete k dezinfekci použít roztok sody. K preventivní 10% a k ohniskové 20 % roztok. Dále je možné použít kyselinu siřičitou, kterou získáme rozpuštěním oxidu siřičitého ve vodě. Po dezinfekci těmito prostředky úly a rámky, ještě když jsou vlhké, síříme. Na metr čtvereční plochy použijeme 100 g síry.

Pokud je váš úl zhotoven z plastických hmot, může nastat problém při styku s některými látkami, zejména louhy, popřípadě při síření. Pokud je úl zasažen bakteriální nemocí plodu, je nejjednodušším řešením plastové nástavky spálit a pořídit nové. Pro ohniskovou dezinfekci ostatních nemocí včely medonosné a při preventivní dezinfekci je možné použít formaldehyd ve formě roztoku či plynu. Nedoporučuje se sířit plásty v nástavcích z polystyrenu, jelikož hoření síry produkuje přílišné teplo, což vede k narušení až ke zničení vnitřních ploch nástavků. Síření se nedoporučuje také pro velké riziko vzniku požáru.

Plastové rámky je možné také preventivně dezinfikovat v patnácti minutové lázni horké vody.

Dezinfekce plástů

K preventivní dezinfekci plástů by se mělo přistoupit jednou za rok. Používáme k tomu ledové páry kyseliny octové, páry či roztok formaldehydu nebo teplo.

Dezinfekce plástů ledovými paramy kyseliny octové

Postup je následující: plásty určené k dezinfekci naskládáme na sebe a umístíme do menšího prostoru, například dobře uzavíratelná skříň či menší místnůstka, komora. Na plásty položíme nádobu, nejvhodnější pro tyto účely je nějaká starší porcelánová miska (pro rezistentní vlastnosti porcelánu), do které nalijeme kyselinu.

Na jeden metr krychlový používáme dva litry ledové kyseliny octové. Pokud dezinfikujete plásty přímo v nástavku, použijte na 10 plástů o normálních rozměrech 200 ml kyseliny. Je důležité, aby během dezinfekce neklesla teplota pod 150 °C (jak paradoxní vzhledem k názvu, že?). Pokud hcete zajistit pokud možno co nejlepší výsledek, zvyšte koncentraci par kyseliny. Toho docílíte jejím rychlejším odpařením. Pro zrychlení odpaření a udržení vysoké teploty pod nádobu s kyselinou umisťujeme předměty, které jsou schopny natáhnout a pozvolna uvolňovat teplo, například cihly.

Plásty necháváme v parách nejméně čtrnáct dnů. Po skončení dvoutýdenní dezinfekce plásty vyjmeme, vyvětráme a můžeme je znovu použít. Určitě se vyplatí tuto metodu kombinovat navíc ještě se sířením, jelikož proti těmto parám jsou imunní různí zavíječi. Také počítejte s lehkou korozí kovových částí plástů.

Samozřejmě platí pravidla bezpečnosti práce! Chraňte si oči a ruce. Pro lidi trpící na onemocnění dýchacích cest se doporučují ochranné respirační pomůcky.

Dezinfekce plástů párami formaldehydu

Formaldehyd je plyn, který můžete na našem trhu sehnat jako 36 až 38% vodní roztok a to pod názvem formalin.

Plásty, které chceme dezinfikovat, umístíme do beden nebo do místnosti vyhřáté na 350 °C°, ve které jsme nechali odpařovat vodu. Pokud chcete zvýšit účinek, zvyšte teplotu a relativní vlhkost prostředí. Po této přípravě nechte odpařit roztok formaldehydu. Na jeden metr čtvereční použijte 150 ml 36-38% roztoku. Pro zrychlení odpařování použijte techniku rozstřikování nebo roztok zahřejte, popřípadě do něj přidejte katalyzátor, kterým je v tomto případě okysličovadlo. Pokud chcete dezinfikovat ve větší místnosti, je nutné odpařovat na několika místech zároveň.

Dezinfekce trvá minimálně jeden den. Čím déle však, tím lépe. Čas určujte podle vyprchání formalínu. Po skončení místnost důkladně odvětrejte. Zbylý formaldehyd neutralizujte čpavkem umístěným pod plásty či rozlitým po zemi. K neutralizaci 150 ml formalinu potřebujeme 72 ml 33% čpavku. K očištění plástů od formalínu použijeme například plsť (či jiný savý materiál) napuštěnou 33% roztokem čpavku, kterou plásty omýváme.

Dezinfekce plástů 4% roztokem formaldehydu

Poněkud klidnější a pohodlnější metodou dezinfekce použitím formaldehydu je očištění za pomoci roztoku.

Stačí vám k tomu například vana (a manželka, která to povolí), do které naskládáte plásty. Ty poté kropíme dezinfekčním roztokem 4% formaldehydu. Ten získáme smícháním osmi litrů vody a jednoho litru formaldehydu. Také můžeme dezinfekční roztok vlít do vany, ve které jsou plásty svisle naskládané. Je důležité roztokem naplnit všechny buňky plástu a nechat jej působit alespoň 24 hodin. Po uplynutí základní doby plásty umístíme do medometu a roztok vytočíme. Plásty následně důkladně opláchneme v čisté vodě a opět vytočíme a necháme bezvadně proschnout. Bez kompletního proschnutí bychom riskovali zplesnivění. Plástev můžeme včelstvu vrátit hned, jak ztratí pach formaldehydu a dobře oschne.

Dezinfekce plástů teplem

Poslední metodou, se kterou se dnes seznámíme, je dezinfekce plástů teplem.

Plásty naskládejte svisle vedle sebe do termostatu, popřípadě do bedny, která je schopna po určitou dobu držet stálou teplotu a to alespoň na 24 hodin a na 50 °C. Už po 24 hodinách můžete plásty vyjmout a vrátit zpět do úlu. Jen dbejte na to, aby teplota nepřekročila 50°C teplotu. Ve vyšších teplotách se plásty bortí a vosk taje.

Je dobré si zkontrolovat teploty v různých místech termostatu či vyhřívané nádobě. Pokud například u zdroje tepla bude byť jen o pár stupňů vyšší teplota, bude plást poničen, ovšem jen částečně.

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net