/header.png

Dotace nejen pro začínající včelaře

Článek psán koncem roku 2011

nejdříve se v krátkosti pokusíme shrnout možnosti čerpání dotací.

Které dotační tituly jsou vhodné pro včelaře?

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění

Dotace podle titulu 1.D

Krajské dotace

Dění okolo krajských dotací je nejlepší sledova situace přímo ve vašem kraji. Například na webu krajského úřadu.

Včelařství spadá pod zemědělství a proto je stejně jako zemědělství podporováno, formou dotací, ze strany státu. Různé dotační programy pro včelaře běží již po mnoho let. Dotační tituly Vám nepomohou pouze začít včelařit, ale například díky dotacím můžete i rozšířit včelstva. díky včelařským dotacím můžete i nakoupit modernější vybavení atd. Odkud dotační peníze pro včelaře plynou? Dotace plynou z Evropské unie, dále tu máme takzvané krajské dotace a místní podporu obcí. Konkrétní podmínky, pro čerpání dotace, záleží vždy na samotném dotačním titulu.  Dotace lze získat na včelí úly. Prostory pro zpracování a skladování včelích produktů
Technologie pro získávání a zpracování včelích produktů.

Aktuální informace hledejte na webu zemědělského investičního fondu (SZIF). V programu Rozvoj venkova. Pro krajské dotace a pro podporu obcí se můžete informovat na krajích nebo obcích.Další informace najdete i na webu Českého svazu včelařů.

Podrobněji o včelařských dotacích - dotace pro včelaře

Jaké tedy máme dotace ve včelařství?

"národní" dotace krajské dotace "malé unijní" dotace "velké unijní" dotace podpora od obcí
 

Národní" dotace Ministerstva zemědělství - Dotační program 1.D. - podpora včelařství
 

Dotační peníze lze čerpat například jako:

"dotace na cukr" - odvozeno od původního nedaněného cukru
"dotace na zazimování" - protože se vyplácí na podzim
"dotace za opylování" - protože včely opylují i "státní" divoce rostoucí květenu
 

V posledních několika letech byla výše dotace cca 150 Kč na jedno včelstvo. Jedinou podmínkou dotace je zazimovat standardně silné včelstvo a o dotaci prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů požádat. Administraci dělá  ČSV. Výplata na členství ale vázána není.

Krajské včelařské dotace

Vyhlašují nezávisle na sobě jednotlivé kraj, v důsledku toho jsou pak podmínky dosti odlišné. Od podpory začínajících včelařů (10-15 tisíc Kč na vybavení a pár včelstev) až po plošnou úhradu nákladů na vyšetření moru včelího plodu na území kraje. Podrobné informace najdete na webu příslušného kraje. Náročnost získání dotace se liší a bývá nutné napsat projekt.

"Malé unijní" dotace pro včelaře

Označní není zcela přesné, protože 50 % finančních prostředků poskytuje EU a 50 % ČR.
Jedná se o dotace podle nařízení vlády číslo 197/2005 Sb. Toto nařízení bylo již dvakrát novelizováno - vždy se zhruba tříletou platností (NV č. 285/2007 Sb. a NV č. 373/2010 Sb.). Dotace tohoto typu mají velmi široký dosah - od pořizování technického vybavení provozů, přes příspěvky na léčiva, rozbory medu a vzdělávací činnost až po nákupy traktorů a přívěsů na kočování včelstev. Výše dotace se liší podle druhu opatření - například u technické pomoci je až 50 % pořizovací ceny, která musí být v minimální výši 20.000 Kč. Maximum je 100.000 až 150.000 tisíc opět podle opatření. Proplácí se zpětně. Vzhledem k velkému množství žádostí v posledních letech se podpora krátí. Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím ČSV na Státní zemědělský a intervenční fond (SZ

"Velké unijní" dotace pro včelaře

Dotace z programu rozvoje venkova. Je možné žádat i o dotace na včelařské provozy. Konkrétně například zahájení činnosti mladých zemědělců, modernizace zemědělských podniků. Výše dotace se pohybuje v řádu miliónu Kč. Náročnost získání dotace je vysoká, kromě formální kontroly probíhá bodové hodnocení projektů. Žádosti se podávájí na SZIF.

Existuje i  místní podpora od obcí a měst.

Evropské včelařské dotace

Národní včelařské dotace

 

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net