/header.png

Přehled typů nástavkových úlu v České Republice.

V ČR došlo v roce 1985k inovaci vyráběných úlů. Byla zastavena výroba úlu Budečák a Moravský univerzál, které nevyhovovaly základním požadavkům dnešního včelaření. Všechny úly, které zůstaly ve výrobě, se vyrábějí jako nástavkové. Oddělitelné dno má vysoký podmet o výšce asi 10 cm, do dna je možno vložit rošt jako zábranu proti stavbě v podmetu. Podmet je přístupný v celé šířce dna po odklopení zadní záklopky. Stropní krmítko (ještěd) je univerzální, z plastické hmoty, tvořené dvěma různě velkými miskami o celkovém objemu cca 5 litrů. Krmítko je možno použít k doplňování zásob cukerným roztokem, dodávání vody a podněcování systémem medocukrové těsto - voda.

Úl nástavkový BVD - BUD - 90 (K - 39) - Nejrozšířenější moderní úl v ČR. Nástavkové úly 39 x 24 s uteplenými nástavky, s odnímatelným dnem a víkem, obsahuje plastové krmítko.  Nástavek je uteplen 2-3 cm polystyrénu, nejčastěji palubkové konstrukce (možno i sololit) a je na 11 rámků 39 x 24. S možností volby teplé nebo studené stavby. Úl se dodává s 1 až 3 nástavky.

V Čechách je úl 39 x 24 naprosto nejpočetnější, dá se říci že absolutní většina včelaří na rámkové míře 39x24 -čtvercový půdorys = 11 rámků (čili nejdná se o Tachov).

Úl nástavkový TACHOVSKÝ (NÚ-85) - Tachovák se vyráběl i před inovací a nástavek zůstal beze změn, konstrukční změny zasáhly pouze dno a krmítko s víkem. Nástavek má dvojitou stěnu uteplenou polystyrénem, a je zhotoven pro 9 rámků 39 x 24 cm na studenou stavbu.

Úl ČECHOSLOVÁK - 85 vznikl z jednotného úlu. Nástavek je na 10 rámků 37 x 3(1 cm s možností volby teplé nebo studené stavby. Byly dodávány i nízké nástavky - polonástavky na 10 rámků 37 x 17 cm.

Úl NÁSTAVKOVÝ TÚ-85 je zástupcem tenkostěnného úlu se sílou stěny 25 mm. Nástavek obsahuje 11 rámků 39 x 24 cm s možností volby studené nebo teplé stavby. Je možno zakoupit nízký nástavek s 11 rámky 39 x 17 cm.

Výše uvedené úly vyrábělo kdysi Bednářské a včelařské družstvo v Brně. Okresní podnik služeb Náchod nabízel zas včelařské veřejnosti stavebnici hobrového nástavkového úlu K-39, popřípadě stavebnici jednotlivých hobrových nástavků. Zástupcem nízkonástavkového úlu v ČR byl úl OPTIMAL. Nástavek má jednoduchou stěnu síly 25 mm bez falců-polodrážky. Je čtvercového půdorysu na rámkovou míru 42 x 17 cm, rámky je možno postavit na teplou i studenou stavbu. Součástí systému Optimal je i nástavek na rámek 42 x 27,5 cm, tzn., že za využití ostatních součástí úlové soustavy lze včelařit tradičním způsobem ve vysokých nástavcích, popřípadě kombinovaně za využití vysokých a nízkých nástavků.

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net