/header.png

Nejrozšířenější včelí úly ve světě a Evropě.

V ČR je momentálně nejprodávanější nástavkový systém 39 x 24. Ve světe je tomu jinak. K nejrozšířenějším nástavkovým úlům na světě patří Langstrothův úl se všemi svými modifikacemi. Langtrothův úl vznikl před více jako sto padesáti lety v Severní Americe. Měl základní rámkovou míru 45 x 23 cm s deseti rámky v nástavku na studenou stavbu s oddělitelným dnem. V Americe se souběžně s Langstrothovým úlem rozšiřoval i úl Dadantův s Quinbyho rámkovou mírou 47 x 30 cm v plodišti a polorám-ky v mednící. Nejvíce se používají nástavky s deseti rámky (výhradně Hoffmanovy rámky). Úlová stěna původního Langstrothova úlu byla jednoduchá o síle l palce (tj. 2,5 cm). Ve Francii je nejrozšířenčjší modifikovaný Langstrothův úl s oddělitelným dnem s deseti rámky 43 x 20 cm v nástavku na studenou stavbu. V jiných zemích se používají další modifikace langstrothu a dadantu s minimálními odchylkami v rámkové míře, ale se stejnými principy konstrukce. V mnoha státech je snaha sjednotit půdorysy používaných nástavků a příslušenství úlu tak, aby se zjednodušila jejich výroba.

Jaké jsou požadavky na včelí úl?

Pohledy na včelí úly se často různí. Úl je obydlí včel, které musí včelstvu poskytovat prostor pro jeho žádoucí rozvoj, chránit včelstvo před nepřízní vnějšího prostředí v daných klimatických podmínkách a včelařům umožňovat usměrňování vývoje aošetřování včelstev s nejmenšími nároky na pracovní čas. Cílem je použití nejvhodnějšího úlu v souladu s metodikou ošetřování včelstev a vyrobit jednotku produkce s nejnižšími náklady. Úl (nástavek) má být přístupný shora, zásahy jsou pak rychlé a málo náročné na čas. Úl by měl být nástavkový, snadno rozšiřitelný na potřebný prostor pro silná včelstva a uložený med.

Chumáč včel by v takovém úlu měl mít v zimě tvar koule s možností pohybu za zásobami směrem nahoru. Čtvercový půdorys umožňuje využívat teplé a studené stavby U obdélníkového půdorysu se zpravidla využívá studené stavby. Diskutována je i problematika tepelné izolace úlové stěny. Základní otázka zní: stačí 25 mm dřeva, nebo je výhodnější použít výrazně lepší tepelné izolace?

Původním domovem včely medonosné je po statisíce let oblast lesostepí a lesů. V drtivé většině obývala dutiny stromů válcovitého tvaru, u nichž výška převažovala nad šířkou. Včela si v procesu vývoje na Zemi vytvořila pudy a zákonitosti, kterými se řídí dodnes. Včela medonosná nebyla v pravém slova smyslu domestikována a k větším genetickým změnám, jak je známe u většiny hospodářských zvířat, nedošlo.

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net