/header.png

Protirojová opatření

Jedním z protirojových opatření je umístění prázdného rámku hned za okénko. Mnozí včelaři ho nazývají stavebním rámkem, poněvadž na něm včely stavějí. Jiní včelaři mu říkají pozorovací rámek, poněvadž na něm lze pozorovat nejen stav snůšky, ale i náladu ve včelstvu, aniž by bylo třeba včelstvo rušit z činnosti.

Co se dá na pozorovacím rámku zjistit? Tak jako na podložce v předjarním období a na česně při jarním proletu se i na pozorovacím rámku čte.

Včely stavějí dělničí dílo - v přírodě je snůška, mezi včelami a matkou je naprostá shoda, včelstvu by bylo třeba přidat mezistěny, protože má málo prostoru k rozšiřování plodové plochy.

Včely stavějí zpočátku dělničí buňky, přecházejí do stavby trubčích buněk - snůška je, včelstvo je v dobré kondici. Nerušit!

Včely stavějí od samého počátku trubčí buňky a matka je brzy zakládá vajíčky - včelstvo je v síle, využívá snůšky, je na pokraji vzniku rojové nálady. Potřebuje rozšířit plodovou část úlu. Je nutné zvětšit prostor plodiště. Když jinak nelze, tedy dalším převěšením zavíčkovaných plodových plástů nad mřížku, do medníku. Místo nich je třeba přidat mezistěny.

Včelstvo při stavbě zakládá na okrajích srdíček matečníkové misky - rojová nálada již vznikla, je třeba pomoci včelstvu ji v co nejkratším období překonat. Přišel čas ke tvorbě oddělků nebo smetenců. O postupu této činnosti více v jiné kapitole.

Včely přestaly stavět, v jiných včelstvech však stavba pokračuje - rojová nálada již propukla, zcela jistě jsou již založeny matečníky ve včelstvu. Je třeba co nejrychleji rojovou náladu ve včelstvu dokončit a využít jí. Tvorba oddělků nebo smetenců je opět na místě, je vhodný čas k záměrnému vedení chovu matek z nejlepšího materiálu nebo z materiálu, který nám poskytne inseminovaná matka získaná z uznaných a oblastních chovů. O postupu této činnosti opět v jiné kapitole.

Včely všeobecně přestaly se stavbou ve všech úlech - v přírodě ustala snůška, pokud je v mednících med, bude vhodný čas k medobraní.

Včely stavějí z tmavého vosku, to je vosk z větší části z plástů v plodišti - včely potřebují prostor ke kladení. Je nutné dodat mezistěny nebo souše žemlové barvy.

Stavba na rámku je z vosku sněhově bílé barvy, mnohé buňky jsou zality sladinou - snůška je výborná, nerušit včely při činnosti!

Stavební rámek je velmi vhodným prostředkem k získáváni vosku. Dosavadní včelařská praxe doporučovala každý třetí den vyřezat postavené dílo. To proto, aby se nemohla vylíhnout položená vajíčka.

Stavební rámek od vysoce produktivních včel se záměrně zužitkovává pro rozmnožování trubců výborných chovatelských kvalit. Stavební rámek se po zakladení přemístí do jiného včelstva a to trubce vychovává, aby se trubčí včelstvo výchovou nezdržovalo. Zájem o jejich výchovu by v chovném včelstvu poklesl a také počet chovných trubců k oplozování matek by se podstatně snížil. Každé včelstvo potřebuje v období vývoje určitý počet trubců. Stačí zásah včelaře v pravý čas.

Při záměrné produkci vosku pomocí stavebního rámku neumísťujeme rámek až za zásobní plásty v okénku, ale hned k plodovému hnízdu, mezi poslední plást a první zásobní krycí plást. Včely stavějí podstatně rychleji a usilovněji v prostoru, kde je teplota pro stavbu optimální, tedy právě blízko plodu.

Dalším protirojovým opatřením je tvorba oddělků. Období, kdy ve včelstvu vzniká rojová nálada, se vyznačuje nadbytkem mladých včel, které nemohou uplatnit krmnou kašičku, samy ji začnou konzumovat a důsledkem je zduření jejich vaječníků a přeměna dělnic v anatomické trubčice. Ty sice vajíčka ještě nekladou, ale mění se jejich chování. Přestávají se starat o matku, méně ji krmí, zakládají matečnikové misky, stavba ustává. Ustává i další činnost ve včelstvu. Včely vychovávají větší počet matečníků. Krmeni matky se nadále snižuje, její hmotnost rychle klesá, a proto je schopna letu. Včelstvo je připraveno k rojení ihned, jakmile je zavíčkován první matečník. Za pěkného počasí opouští roj úl v dopoledních hodinách.

Utvoření oddělku je jednou cestou k zamezení vzniku rojové nálady ve včelstvu. Stačí včelstvu, které je na počátku rojové nálady, odebrat dva plásty zavíčkovaného a již líhnoucího se plodu. Ve včelstvu ustává přetlak mladých včel. Tyto včely se však již lihnou v oddělku, který je umístěn v samostatném úle nebo v plemenáči. I obyčejný roják může dočasně posloužit. Ke dvěma plodovým plástům odebraným ze včelstva spolu se včelami, které jsou na nich, stačí přidat druhý den po jejich přemístění na jiné stanoviště zásobní plást plný medu s narušenými víčky. Současně se může přidat i kapsové krmítko s medocukrovým těstem. Mla-dušky hned začnou pracovat na úpravě nového prostředí. Mezitím se z rámku, umístěného mezi plodovými plásty, vylíhne z matečníků záměrně přidaného z ušlechtilého chovu mladá matka. Mladušky, které zůstaly v plemenáči, se o ni pečlivě starají a připravují ji ke snubnímu proletu. Jakmile matka začne klást, můžeme přidat další zavíčkovaný plodový plást i bez jakýchkoliv včel. Zbývá jen čekat, až mladá matka vyvede první generace včel. Po zhodnocení kvality můžeme matku použít k výměně starých nebo méně kvalitních matek.

I samo včelstvo se do zimy dostane do patřičné síly, aby se s ním mohlo počítat v nové sezóně jako s produkčním.

Mezi plodové plásty můžeme umístit také matku v klícce s možností jejího uvolnění včelami po spotřebě medocukrového těsta z prostoru otvoru v klícce. Pokud je matka již oplozená, kladoucí, pak její bezpečnost musí být zajištěna alespoň po dobu odlétnutí létavek z nového včelstva. Podmínkou je však nepřítomnost jediného vajíčka v buňce, nepřítomnost otevřeného plodu. Na něm by totiž za 24 hodin od vytvoření před přidáním matky zbylé mladušky založily matečníky. Život přidané matky by byl ohrožen a další existence oddělku by byla nejistá.

Článek je převzat z knihy: Začínáme včelařit, Libor Harnousek

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net