/header.png

První jarní prolet

První jarní prolet včel je svátkem pro každého včelaře. Z dosud tichých úlů vyletují stovky včel, všechno kolem zpívá písní jara, období kruté zimy skončilo, začíná nový život. Hromadný prolet včel lze hodnotit jako zázrak přírody.

Včelař se u stanoviště včel může pokochat zvláštním bzukotem včel, ale musí také vykonat kus poctivé práce, spočívající ve sledování letu včel z jednotlivých úlů, jejich chování nejen na letácích, ale i na stěnách a v blízkém okolí stanoviště. Jarní prolet včel nám prozradí také tolik, kolik nám již prozradily podložky vyňaté z úlů. Opět se pokusme naučit číst z česna úlu.

Včely již ostře vyletují z prostoru úlu, s rychlým startem, vyletují z patky letáku, vracejí se volně s dosednutím na česno a po větrání odcházejí do prostoru úlu. Včelař může být spokojen.

Včely vyletují pomaleji, orientují se otočeny hlavičkami k přední stěně úlu, odletí, při návratu usedají na česno a jako by se dožadovaly od do letujících včel podání nektaru. To je také v pořádku, není třeba se vzrušovat.

Včely vycházejí z úlu s přeplněnými prodlouženými zadečky, začínají již kálet po letáku česna, obtížně vzlétají. Není ještě třeba být smutný, poněvadž včely v pravý čas mohly jít na prolet. Hrozilo však nebezpečí kálení v úle v důsledku přeplněných výkalových vaků.

Když včely opouštějící úl kálejí řídké výkaly nejen po česně, ale i po přední stěně úlu a kapky padají ze vzduchu v podobě deště, pak může mít včelař podezření na přítomnost nosemy. Je třeba včely ošetřit a léčit. V lékárnách je ke koupi Nitekabin. Návod k použití je na obalu každého balení. Nejvhodnější jednorázovou aplikací je důkladné pomlžení nebo porosení včel v celém prostoru úlu hned, jakmile se trochu oteplí. Použijeme mlhovky nebo i postřikovače. Ošetření tímto způsobem je velmi účinné. Včely ve snaze jedna druhou očistit musí do sebe nasát i léčivo, které jinak nerady berou z podávaného roztoku v krmítkách. Aplikaci léčiva lze po týdnu opakovat. Nitekabin nesmí přijít do zimních zásob včel. Při jarním podávání podle návodu na obale je včelám prospěšným lékem.

Může se stát, že včely poskakují po letáku, padají na zem před úly, shlukují se, prochladnou a hynou. Tyto včely je třeba poslat na vyšetření, dá se předpokládat výskyt akarinózy ve větším rozsahu. Hned po vyšetření je třeba léčit přípravkem BEF v době, kdy včely ještě tolik nevyletují.

Když včely běhají po letáku, po přední stěně úlu a větrají podstatné více než ostatní, vyvstává podezření, že matka ve včelstvu chybí. Nezbývá než provést kontrolu kladení. Zásah musí být promyšlený a rychlý. Matku nehledáme, stačí vidět zavíčkovaný dělničí plod.

Včely z úlu nevylétávají. Nepotřebují to, nebo nežijí? Zjistíme to a zkontrolujeme záznamy o včelstvu a stavu na podložce. Pokud nežijí, úl zavřeme a znemožníme slídilkám vstup do úlu. Nesmějí totiž roznést případnou nemoc uhynulého včelstva do úlů v okolí. Úklid mrtvých včel vykonáme až v době, když jiné včely již nelétají. Nízká teplota při úklidu nevadí.

Pokud včely sedí až v zadním prostoru úlu a teplota vzduchu je nevy-lákala, není třeba o ně mít obavy. Vyletí později. Pokud však zima bez výletů byla dlouhá a lze předpokládat, že by se včely měly vyprášit, pak stačí v delších intervalech poklepat na stěnu úlu. Včely vyletí opožděně. Zbytečně je však k výletu nelákáme.

První jarní prolet včel začíná v časném předjaří, někdy již v měsíci únoru, jindy až v polovině března. Bývá to v den bez větru, když teplota vzduchu dosáhla ve stínu kolem 8 °C. Přestože v přírodě ještě nebývá pro včely zdroj obživy, měla by být zajištěna alespoň voda.

Včely práší, tedy vyprazdňují výkalové vaky. Zdravé včely práší za letu, mnohdy i ve větší vzdálenosti od svého stanoviště. Bývá slušností vhodně upozornit sousedy na nebezpečí znečištění prádla větraného nebo vysoušeného ve volném prostoru. Pokálené látky jde jen s obtížemi uvést do původního stavu, i jejich vůně je podstatně změněna. I přesto, že první jarní prolet včel je svátkem, měl by včelař ke včelám jít ve starším oděvu.

Článek je převzat z knihy: Začínáme včelařit, Libor Harnousek

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net