/header.png

Včelařské léto

Do začátku období plného léta musí být včelstvo v největší síle, na vrcholu svého rozvoje. Matka dosahuje v kladení nejvyšších výkonů. Velmi silná včelstva, která nemají zajištěn přínos do úlů v dostatečné míře, se dostávají do situace, která je včelstvům vlastní po celou dobu jejich vývoje na Zemi - vzniká rojová nálada.

Velmi silným včelstvům v oblastech s dobrou snůškou můžeme přidat i čtvrtý nástavek. V tomto případě se rozhodne sám včelař, zda přidá soušemi vystrojený nástavek jen jako čtvrtý na třetí nástavek, nebo zda ho podsune pod třetí. Lze však s úspěchem provést i jinou manipulaci. Spodní nástavek umístí jako první nad mřížkou, druhý nástavek zůstává na odnímatelném dnu, na něj položí mezistěnami vystrojený nástavek k další stavbě. Dosud třetí nástavek s medem se pak umístí jako horní, čtvrtý.

Doba, kdy je nutné manipulovat s nástavky v jednotlivých včelstvech, není vždy stejná. Rozhodující je síla včelstva. Sílu včelstva u nástavkového úlu nejlépe zjistíme vždy v prostoru dna, kde mají včely možnost se vyvěsit. Jakékoliv předčasné zásahy mohou způsobit jen oslabení včelstva. Je třeba vyčkat, až je včelstvo k dalšímu zákroku zralé.

Článek je převzat z knihy: Začínáme včelařit, Libor Harnousek

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net